24. - Světová literatura po roce 1945 (próza a poezie)

 

- literatura odráží skutečnost, podobu světa poznamenaly obě války, do r. 1989 existuje bipolární svět (USA x SSSR, západ x východ, demokracie x totalitní diktatury), dále země třetího světa (vymanily se z kolonialismu, mají hospodářské a sociální problémy), rok 1989 znamenal pád bipolarity, evropských komunistických režimů, SSSR není velmoc, postupně vzniká občanská demokratická společnost, problémy světa a člověka 2. poloviny 20.st. se stávají stěžejními tématy krásné literatury

- konkurentem je film, populární hudba, pokles poezie, téma Hirošima, války, sociální problémy, totalitní diktatury, chudoba, lidská práva, náboženství, láska, drogy, civilizační choroby, ekologie, technické vynálezy, vesmír…

- moderní svět se díky technickým vynálezům zmenšil, vznikají globální problémy

- realismus (magický, socialistický, neo), postmodernismus, existencialismus

- různé druhy románů, novely, sci-fi, fantasy, literatura faktu…

 

Literatura USA

 

- spíše konzumní literatura, 50.l. – beatnické hnutí (vzpoura proti konzumu), 60.l. - hippies

 

E. Hemingway - Sbohem armádo!, Komu zvoní hrana, novela Stařec a moře (Santiago 84 dní nic neuloví, pak chytí velikou rybu, bojuje o ní se žraloky sám na otevřeném moři proti přesile = ošklivá společnost, sežrali mu ji, přivezl jen kostru, „člověka je možno porazit, nikoli však zničit!“), metoda ledovce

 

John Steinbeck - NC 1962, snaha o zlepšení situace farmářů - Hrozny hněvu, novela O myších a lidech

- r. Na východ od ráje - 1860-1918, rodina Hamiltonů a Trasků (Adam a Charles), Ch. se nechává naverbovat, během odloučení se sblíží, na farmu přichází prostitutka Cathy (našli ji zraněnou), bere si Adama, narodí se 2 synové, ona dělá opět prostitutku v Salinasu, děti Caleb a Aaron rostou, Caleb potkal matku, nelíbila se mu, vyzradil toto tajemství Aronovi, který odešel do války a zemřel (Adam ho měl radši!), Adam se z toho zhroutil, Caleb chtěl, aby mu otec ještě odpustil, stihl to, pak naposledy vydechl!

 

Wiliam Faulkner (1897-1962)

- r. Vesnice, r. Město, r. Panské sídlo

 

J. IrwingSvět podle Garpa –matka zneužila raněného vojáka, syn T.S. Garp, matka feministka zastřelena, syn pak absurdně zastřelen také feministkou!…prosazování názoru násilnou cestou

 

Ken Kesey – r. Vyhoďme ho z kola ven, Přelet nad kukaččím hnízdem

 

William Styron – r. Sophiina volba

 

Allen Ginsberg (1926 – 1997)

- největší básník beat generation, psal o sexu, homosexualitě

- báseň Kvílení - výpověď o „generaci zničené šílenstvím“ (snaha uniknout z pekla americké civilizace do světa drog, alkoholu, sexu, cestování)

- báseň Kadish - věnována autorově matce, která zemřela po dlouhém léčení v ústavu pro duševně choré

 

Jack Kerouac (1922 – 1969)

- největší prozaik beat generation, také autor poezie

- r.Na cestě - stopování, toulání se, svobody, lásky, odporu proti konzumu

 

Literatura francouzská

 

- bohatá literatura, vysoká kulturní úroveň

 

Antoine de Saint-Exupéry

- zahynul jako letec francouzské osvobozenecké armády, bojoval ve Španělsku

- básnické prózy, básně, novinář

- obava, úzkost, hledání krásy

Citadela – esejistické povídky

Noční let – sbírka próz

Malý princ – pohádka pro dospělé, fantasy, ichforma, letec na Sahaře, potkává Malého Prince, vypráví o svém životě (retrospektiva), planetka B 612, krása věcí, kontrast světa dospělých se světem dětským, Planetka – 3 sopky, růže, baobaby, putuje a hledá přítele, navštívil 6 planet, 7. je země, planetka domýšlivce, krále, pijana, zeměpisce, byznysmena, lampáře, na Zemi se setká s liškou, pochopí tajemství lidských vztahů, „správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“, „stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.“

 

existencialismus – literární a filosofický směr, * 40.léta (Francie) - reakce na válku a poválečné uspořádání světa, člověk je uvězněn do světa, odcizen, trpí úzkostí z reality, odloučenosti od Boha, musí se často rozhodovat, jediná jistota je smrt, sebevražda = přiznání, že na život nestačíme, člověk přestává rozumět světu, trpí depresemi

 

Albert Camuse (1913-60)

*Alžíru

- prozaik, dramatik, novinář, filosof, existencialista

- člen komunistické strany (nesouhlasí ale s násilím marxistické teorie)

- r. Cizinec – ich-forma, na začátku motiv smrti matky, Meursault – cizinec v práci i v osobním životě, na pohřbu neplakal, povrchní přátelství s pasákem Raymondem, láska k Marii (bere si jí, i když o tom moc nepřemýšlí, možná ji ani nemiluje), na pláži konflikt s Araby, pořezali Raymonda, M. měl strach, byl unaven, vystřelil a jednoho zavraždil, odsouzen k smrti, M. stále říká, že je nevinný, s tímto pocitem i umírá (nemá víru v boha), znechucen životem, cítil se zahnán do kouta privilegovanými

- esej Mýtus o Sisyfovi – člověk něco dělá zbytečně, nemůže změnit svůj osud, trápí se, na rozdíl od jiných zná svůj osud, snaha něco dokázat má smysl!

 

Jean Paul Sartre (1905-80)

- existencialista, ovlivněn marxismem

- r. Nevolnost

- soubor povídek Zeď

 

- Nový román – všímá si prožitků a  vnímání lidí (prostor, okolí, předměty), úvahy, popisy, navazuje na experimentální prózu

 

Historická a vědeckofantastická próza

 

Robert Merle – r. Malevil - hrůzná představa toho, co by mohlo nastat po jaderné válce, 70. léta – skupina lidí, kteří se zachránili po jaderné válce, „vrací“ se do pravěku, začínají žít odznova (původním stylem), udělali si políčko, ale přežili i další skupinky lidí, kteří jsou na tom hodně špatně, kradou jim z něho, oni je museli zastřelit!

 

Italská literatura

 

Thommaso Landolfi (1908-79)

- novela Podzimní příběh – konec 2. války v Itálii, magický a milostný příběh

 

- neorealismus – umělecký směr v Itálii po 2. válce, vyprávění, popis, kritika italské společnosti (sociální problémy, fašistická diktatura, důraz na morálku), díla tvořena pomocí útržků, bez souvislého příběhu,

Alberto Moravia – r. Římanka – za 2. války se musí nějak uživit, dělá prostitutku, deformované lidské vztahy

Carlo LeviKristus se zastavil v Eboli (konfrontace s mentalitou)

 

- postmodernismus - od 70. let, v literatuře nastupuje globalizace, mísí se všelijaké kultury i kompoziční postupy, autoři se vrací ke středověké tvorbě, přejímají pasáže a citují od jiných autorů…vystihuje dekadenci soumraku 1000 letí!

 

Umberto Eco (1932)

- pedagog, filosof, historik (středověk)

- realitu nemůžeme sledovat přímo, pouze na základě symbolů (semiologie)

- r. Jméno růže – historie, filozofie, tajemno, dobrodružno, 14. století, paměti středověkého mnicha Adsona (benediktýn), 7 dní, Itálie,  klášter Monte casino, Vilém z Baskervilu jede urovnat spor mezi císařem a papežem, bydlí v klášteře, dějí se zde vraždy, postupují podle stop (modré prsty a jazyky obětí), které vedou do knihovny, mnich Jorge (původní knihovník) napustil Aristotelovu Vraždící knihu jedem, aby „se mniši nekazili“ jejím obsahem (kniha o smíchu), mnich knihu nakonec sní a celou knihovnu i s opatstvím zapálí, uhořel

 

Anglická literatura

 

P. RyanJak jsem vyhrál válku (o 2.sv.v.)

W. EastlakeHájili jsme hrad (o 2.sv.v.)

 

filosofická a fantasy literatura

 

George Orwell (1903-50) „Erik Blaci“

*Indie, účastnil se španělské občanské války, z komunismu vystřízlivěl, utekl do Anglie, 1938 dostal TBC

- varuje před komunismem : r. Farma zvířat – prasata (bolševikové) se vzbouří proti násilnickému statkáři Jonesovi (byl opilý), udělají revoluci, řídí se hesly „všechna zvířata jsou si rovna, některá rovnější“, „žádné zvíře nezabije jiné zvíře“, „kdo chodí po 2, je špatný“, to porušují (kouří doutníky, spí v postelích), krutovláda svržena

- r. 1984 – Londýn, na světě jsou 3 velmoci (Oceánie, Eurasie, Eastasie), jsou permanentní války, lidé udržováni ve strachu, zařízení umí číst jejich myšlenky, jsou nastražovány různé mikrofony a štěnice, řeč newspeak,  vše je dílo Velkého bratra (musí ho uznávat, nesmí o něm říct nic špatného ani ve snu), děti udávají rodiče, vládne elita, likvidace kultury, přetváří historii!, výroba zbraní, myšlenková policie (na ulici ví, co si myslíte), zákaz milostných citů, ministerstvo pravdy, lásky a míru ( - je to přesně naopak), Winston Smith a Julie se mají rádi, ještě neztratili svůj názor a city, vztah prozrazen, jdou na ministerstvo lásky, Winston řekl, že nenávidí Velkého bratra, poslán do nejhorší místnosti 101, jsou zde krysy, lezou mu u obličeje, bojí se, řekl, že chce, aby tam místo něj byla Julie, prohrál! Později se potkali v parku, každý řekl : „zradil jsem tě“…memento (varování)

 

William Golding (1911-93)

- r. Pán much – vědeckofantastický román, jaderný výbuch nad VB, letadlo s chlapci ztroskotá, život chlapců z bohatých rodin závisí na schopnosti přežít (popis mentality chlapců),Ralph – vůdce, zodpovědný, nositel civilizace, Čuňas – tlustý obrýlený astmatik, Jack – opozice Ralpha, viník rozvratu, Simon – filosof, epileptik, schizofrenik, k přežití jsou nutná pravidla (hygiena, jídlo, organizace dní), chybí ale autorita (dospělý člověk), místo práce se chtějí bavit, Jacka baví lov, touha po vraždění, pán much = hlava prasete na kůlu (ochrana před obludou - mrtvým parašutistou), při rituálu Jackova parta zabije Simona, pak i Čuňase (sebrali mu brýle, zabili ho kamenem), Ralph (ztělesnění rozumu) utekl, zachránil ho britský důstojník, děti nerozeznali hru od reality

 

Literatura bývalého SSSR a Ruska

 

- ovlivňuje stalinská diktatura (čistky, procesy) a válka, po ní byl komunismus posílen!

- postupné uvolňování poměrů až za N. Chruščova (po Stalinovi - 1953)

- socialistický realismus, tvorba pro podporu režimu

- schematismus, hrdinství rudoarmějců

 

Michail Šolochov

- prorežimní autor

- novela Osud člověka – realistické vyprávění Andreje Sokolova, přichází domů z války, vypráví převozníkovi, byl účastníkem občanské války (za rudé), byl ženatý (žena vyrostla v sirotčinci, ale i přesto chytrá, tolerantní, on často pil), pak vypukla válka, děti se s ním loučili, nechtěli ho pustit, dceru z obětí odstrčil (pak litoval), zajat, opil se s důstojníkem, který ho pustil, soused z domova poslal dopis, že prý rodina umřela (shodili bombu), jen syn bojuje ve válce, pak ale také umírá! Andrej jezdí s náklaďákem, potkává sirotka Váňu, ujal se ho. „potkali se jako 2 osiřelá zrnka písku, která rozehnal strašlivý vítr války“

 

Alexander Solženicyn (*1918)

- středoškolský profesor, chce napsat, co prožil; v 50. letech zvítězil nad rakovinou

- našli u něj kritický dopis Stalinovi, na 8 let vězení (i v gulagu)

povídka Jeden den Ivana Denisoviče - I. D. Šuchov (popis 1 dne v lágru), utekl Němcům, vrací se ke své původní jednotce, ale ti ho označili za špióna, jde makat do gulagu, vězňové pracují v hrozné zimě, práce je nesmyslná, Šuchov je zedník, pracuje kvůli přežití, ale líbí se mu, když vidí výsledky, hnusné jídlo, předepsané dávky, má tu být 10 let, zbývají mu ještě 2 roky, je radši klidný a poslouchá, ale i tak ví, že ho potom nečeká nic pěkného

Souostroví Gulag – typické vylíčení poměrů v lágrech, spíše historické dílo

 

Boris Leonidovič Pasternak (1890-1960)

- i básník, NC převzal až jeho syn

- autobiografický román Doktor Živago (1903-1929) - ruská občanská válka, válka proti Německu, Jurij Andrejevič Živago (= syn života), historický obraz Ruska, úvahové pasáže (náboženství, umění), popisy přírody, Moskva a Ural, většinou zimní období, bída, válka mění lidské osudy, postavy : Živago (původně bohatá moskevská rodina, r. 1903 mu v 10 letech umřela matka, otec opilec), vystudoval medicínu, opět pronikl mezi inteligenci, jeho snoubenka Taťána, Lara (= racek) + manžel profesor Antipov, šel dobrovolně do války, Lara ho hledala (ošetřovatelka), seznámila se s medikem Živagem, zamilovali se, 3/1918 – separátní mír, vrací se do domovů, Živago do Moskvy, tam jsou ale špatné podmínky, odjíždí s rodinou Taťány na Ural (Varijkyno), kde má malý statek, chce si pěstovat plodiny na jídlo, v blízkém Jurjatinu opět potkal v knihovně Laru, opět se zamilovali, Lařin muž se dal k rudoarmějcům, podepisuje rozsudky smrti (říkají mu Strelnikov), rozešla se s ním! Živago se vrací na statek, partyzáni ho chytli a odvedli na Sibiř, že jim prý umřel doktor! Lara ani rodina o něm nyní nic neví. On ale po chvíli prchá a vrací se zpět, na statku již nikdo není, hledá Laru. Pak zjistil, že Lara utekla s dcerkou do Vladivostoku, že jí hrozila smrt. Jde do Moskvy hledat rodinu, prý jsou již ale v Paříži. Laru už nikdy neviděl, zůstal v Moskvě. Živí se jako doktor a spisovatel. Zemřel na srdeční záchvat.

 

Čingiz Ajtmatov (*1929)

- mystické prvky + realita, prvky magického realismu

- novela Džamila – 2.sv.v. v kyrgyzské vesnici, milostný příběh Džamily, která se zamiluje do vojáka, který do vesnice přišel (všichni muži z vesnice odešli do války, zůstal jen 15letý vypravěč, který je zde nejstarším mužem!)

- r. Stanice Bouřná – více příběhů a vypravěčů, stalinismus a lidská a politická deformace

- r. Popraviště – filosofično, básemno, baladično, 2 hlavní příběhy + příběh vlčice Akbary, Avdij Kalistratov – zběhlý student bohosloví, který nepřestal věřit v boha a dobro, velkým byznysem je Anaša (omamná rostlina v Kazachstánu), nechá se najmout k jejímu sběru, chce přesvědčit pašeráky, že je to špatné, setkává se s Akbarou, hraje si s malými vlčaty, bojí se jí, nechá ho žít, vrací se domů, z vlaku vysypal anašu, pašeráci ho z vlaku vyhodili!Pak se nechal najmout mezi lovce antilop, jdou střílet, mezi nimi se prohání i Akbara, lovci zabili její nejstarší dítě, on jim říká, že to je špatné, posilněni alkoholem ho pověsili na keř (ukřižovali ho, „škoda, že nemáme hřebíky!“), doufá, že zlo nepřemůže tu trochu dobra, co na světě ještě zbyla a že loď (= snaha o nápravu) neztratí směr, i když ví, že do přístavu nikdy nedojede!

3. část v kyrgyzkých horách – Boston (chová ovce) x Bazarbaj (farmář, alkoholik, nemá Bostona rád), který najde mládě Akbary, chce ho prodat a peníze propít, Akbara slídí kolem Bostonova statku, kde se Bazarbaj schoval (on už ale mládě prodal), unesla Bostonovi syna (odveta, že jí sebrali dítě), při pronásledování do hor po ní Boston vystřelil a zabil syna, pomstil se i Bazarbajovi, zastřelil ho, pak se udal, život pro něj skončil!

 

Literatura latinské Ameriky

 

Amado

*Brazílie, NC, Volavka Gabriela, Pastýři noci

 

Paolo Coelho

*Brazílie, Alchymista, Pátá hora

 

Pablo Neruda

 

Gabriel Gárcia Marquéz (1928)

*Kolumbie, magický realismus

- básnický román Sto roků samoty6 generací Buendíú, fiktivní městečko Macondo, 1 z rodiny zabil člověka, měl výčitky svědomí, a tak hledá nový domov, zakládá Macondo, které je izolováno od okolí, zobrazuje se koloběh lidí, generací, dochází k postupné degeneraci všeho, co v městečku je, chybí láska, přátelství, jakákoli smysluplná činnost (vyrábí zlaté rybky, pak je zase roztaví), mluví s nimi přízraky mrtvých, pak přicházejí cikáni a mluví o věcech, které Buedíové vůbec neznají (železnice, lupa, magnet), také přinesli pergamen, nikdo ho neumí rozluštit (v sánskrtu), na konci je zde již jen 1 žena a 1 muž (teta a synovec, ale nevědí to!), mají 1 dítě, muž luští pergamen, je tím posedlý, dějí se katastrofy (4 roky a 4 měsíce prší, záplavy, plísně, červení mravenci, vichřice, …), pak rozluštil poslední pergamen a v něm stálo, že až se tak stane, padne městečko v popel, stalo se tak, nedostali šanci se polepšit!