22. - Obraz boje proti nacismu a fašismu, 2. světová válka v české a světové próze

 

- u děl je důležité politické přesvědčení autora (KSČ nebo demokracie)

- roli hraje i časová vzdálenost od války (hned po válce –hrdinství, euforie, podpora utlačovaných národů), po r. 1955 se pohled na válku objektivizuje (r. Zbabělci – nehrdinství, kolaborace)

 

Jan Drda (1915-70)

*Příbram, novinář Lidových novin, filmový scénárista, po 2/48 v KSČ, předseda Svazu českých spisovatelů

- pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Zapomenutý čert

- drama – Dalskabáty hříšná ves (báchorka), Hrátky s čertem

- peklo=okupace (vyhrávají obyčejní lidé, důraz na lidovost)

- Městečko na dlani – město Rukapáň (= Příbram), povídky o lidech (sociální charakteristika)

- Němá barikáda – 11 povídek o okupaci, odboji, pražského povstání, příběhy obyčejných lidí (hrdinové), pointa

- povídka Včelař – učitel Havlík pomáhá partyzánům (ve včelíně vysílačka), Němci ho vypátrají, při akci ho zastřelí, zachrání jen včelí královnu na svém prstě (naděje dalšího života)

- povídka Vyšší princip – komický učitel v septimě, během kompozice z řečtiny ředitelem odvedeni Moučka, Ryšánek a Havelka, popraveni za schvalování atentátu, ráno musí být vytvořeno stanovisko odmítající jejich čin, není přijato, neboť jejich třídní učitel má projev, ve kterém smrt mladíků odsoudí! Ostatní žáci si ho váží!

 

Julius Fučík (1903-43)

*Praha, dělnická a umělecká rodina

1921 do KSČ, komunistický novinář v Rudém právu

1929 podporoval Gottwalda

1930 do SSSR (*kniha reportáží V zemi, kde zítra již znamená včera – zamlčel fakta, zkreslil realitu)

- okupace – v komunistickém odboji, zatčen, pak Na Pankráci, popraven v Berlíně

dílo Tři studieBožena Němcová bojující, O Sabinově zradě (konfident, vyvržen společností), Chůva (věnováno Juliu Zeyerovi, byl vychován chůvou)

- Reportáž psaná na oprátce - psal na motáky vynášené Adolfem Kolínským (dozorce), po válce shromážděny a vydány – autentické (výslechy, portréty spoluvězňů a dozorců), zachycuje prožitky člověka, lidská důstojnost, oslavuje život, svobodu, komunismus, dozorce Josef Behm – humánní, vyšetřuje ho lidsky, zachycen i okamžik zatčení, 400ka (čekárna pro komunisty na výslech), biograf je pro všechny

 

Jiří Weil (1900-1959)

- Žid, člen KSČ, 1933 do Ruska (překládá Leninovy spisy), zatčen tajnou policií, v trestaneckém táboře, nepopraven, 1935 do Čech, vyloučen z KSČ ® r. Moskva hranice (realistické, příběh českých manželů, Robert staví továrnu a manželka mluví o jejich bídě)

- okupace : předstírá utopení, 1942 prohlášen za mrtvého, po zbytek války se skrývá

- r. Život s hvězdou - Žid, který žil sám, bývalý bankovní úředník Josef Roubíček, lidé jsou deptáni (různé zákazy, již očekávají smrt), přátelé mu mizí v transportech, má jít i on, zobrazení vnitřního života, společník – kocour Tomáš zastřelen, vede fiktivní rozhovory s láskou Růženou, dělník Materna přesvědčuje Roubíčka,aby žil aktivně, ilegálně, pak navštíví jiného pana Roubíčka, bývalého boháče, Roubíček mu dal alespoň cibuli na cestu do koncentráku, nakonec ale spáchal sebevraždu, Josef Roubíček do transportu nakonec nešel (chyba v kartotéce)

- Žalozpěv za 77297 obětí

 

Ladislav Fuchs (1923-1994)

- r. Pan Theodor Mundstock – psychologično, osamocený Žid (50 let), je schizofrenický (2.já = Mon), čeká na transport, postupně se vyrovnává s osudem a začíná se připravovat na drsné podmínky v koncentráku, chce ho přežít! Cvičil na cestu s kufrem (50kg), spaní na tvrdé posteli, mlácení, práce v lomu, absurdní konec (před nástupem do transportu ho srazí auto)

- novela Spalovač mrtvol – psychologický horor, Karel Kopfrkingl, zaměstnanec krematoria, morbidní romantik, má ženu (položidovka), syna a dceru, chová se k nim dobře, miluje hudbu z krematoria, přítel Willi (SS man) ho přivedl k nacismu, vstoupil do NSDAP, dává mu úkoly, ubližuje lidem, oběsil manželku, dceru i syna ubil (syna v rakvi), pak se zbláznil, myslel, že je Buddha

 

Ota Pavel (1930-73) „Ota Popper“

- položid, harmonické dětství, dobře zajištěná rodina, otec Leo Popper (obchodní cestující)

- během války žili na Buštěhradě, otec a 2 bratři museli do koncentráku

- veden k lásce k přírodě, zvířatům, rybaření

- duševní nemoc, píše vzpomínkové povídky (dětství)

- povídkový soubor Smrt krásných srnců (stejnojmenná povídka - synové do koncentráku, otec chce ulovit srnce, aby se najedli), Kapři pro Wehrmacht, Zlatí úhoři, Jak jsem potkal ryby

- psal i sportovní reportáže (umělecká díla), reportážní knihy (Dukla mezi mrakodrapy)

 

Josef Škvorecký (1924)

*Náchod, překladatel (Hemingway), scénárista

1968 emigroval do Toronta, založil nakladatelství 68 publishers, manželka Zdena Salivarová

 

- r. Zbabělci – okupace + povstání (1945), Danny Smiřický, student gymnázia, touha po lásce, eleganci, miluje jazz, bezstarostný, touží po hrdinství, aby se zalíbil Ireně, vyvěsí vlajku (čekají Rusy), přijedou Němci, Danny nacisty urazil, zatčen, nezastřelen, dělá siláka, ale bojí se!…tragikomické

 

Arnošt Lustig (1926)

- Žid, 1942 do Terezína, 1944 do Osvětimi a Buchenwaldu, 1945 utekl z transportu

- po válce novinář, pak zpravodaj v izraelsko-arabské válce, scénárista

- povídkové soubory Démanty noci (pov. Sousto – židovský chlapec, žije v lodžském ghetu, má už jen nemocnou sestru, chce pro ni vitamíny, shání citron, šmelináři dá své jediné kalhoty a zlatý zub, který vytrhne z úst mrtvého otce)

- novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou - Židovka s rodinou do koncentračního tábora, všímá si jí a chrání ji bohatý italský žid, Němci je připraví o všechno, i o peníze z bank, všichni až do konce doufají v záchranu, končí smrtí zastřelením v plynové komoře (před tím Kateřina zastřelila poručíka, neboť po ní chtěli, aby se svlékla, urazili ji…výkřik zoufalství)

 

Světová literatura

USA

Norman Mailer – r. Nazí a mrtví – boje v Tichomoří, vzpomínky hrdinů, nesmyslnost války

Josef HellerHlava XXII – satirický (humoristický) román, letci na fiktivním ostrově ve Středomoří

A. MyrerPoslední kabriolet - studenti na Harvardu, žijí si v poklidu, pak ale přišla válka, narukovali, dílo mapuje život válečné generace a pak i jejich dětí (vietnamská válka), kabriolet = mládí

 

William Styron

- r. Sophiina volba - odehrává se r. 1947 v Brooklynu, penzion, ve kterém se setkává vypravěč Stingo (chce dokončit svůj 1. román) s nesourodou mileneckou dvojicí (Žid Nathan a Sofie Zawistovska), Sofie (Polka) z rodiny germanofila a antisemity, ve válce přišla o muže i děti, odjezd do USA, hledá smysl života, vypráví o hrůzách z koncentráku (měla zvolit, které dítě půjde do plynové komory, poslala to mladší, to ještě tolik nevnímá - ?zradu matky), Nathan (vzdělaný, narkoman, miluje Sophii, ale také ji bije), 3 volby (rozhoduje se mezi dětmi, rozhoduje se v lásce mezi Stingem a Nathanem, rozhoduje se, jestli žít či umřít), „Řekněte mi, kde byl v Osvětimi Bůh a kde byl člověk?“

 

Jean Paul Sartre (1905-80)

- existencialista, ovlivněn marxismem

- r. Nevolnost, Hnus

- soubor povídek Zeď - zeď = rozmezí mezi životem a smrtí, lidmi, kteří se nechápou - španělská občanská válka, 3 muži čekají na popravu v mrazivém sklepě, každý v noci přemýšlí o něčem jiném, jeden má ze smrti strach (říká, že je nevinný), druhý o smrti nepřemýšlí (neumí si ji vysvětlit, necítí vlastní tělo), třetí je s osudem smířen a má šanci se zachránit (ví o úkrytu antifašisty, pohrdá smrtí i vlastním životem, lhostejný), lékař pozoruje jejich reakce na blížící se smrt, třetí muž přežije!