20. - Česká poezie mezi dvěma světovými válkami a v období okupace

 

- od 1918 - názorová svoboda a pluralita, ve 20.l. ustupuje vlastenecké téma, rozvoj publicistiky, vzniká mnoho literárních časopisů a literárních skupin

- ve 20.l. má veliký význam tzv. avantgarda (mladí autoři, vstupovali do právě vzniklé KSČ), 1920 vzniká seskupení Devětsil (Karel Teige) – produkuje Proletářskou litaraturu (do 1924, vzorem domácí sociální a dělnická poezie, marxismus – Majakovskij a prokletí básníci - Apollinaire), pak nastupuje poetismus

- vzniká i brněnská Litarární skupina, která sdružuje expresionisty (František Gotz, vyjádření vnitřních postojů ke skutečnosti, důraz na city a mezní situace)

1921 vzniká č. Host

- ve 30.l. surrealismus, pak 2. vlna proletářů (hospodářská krize), zasahuje i katolická a spirituální filozofická poezie, mezník rok 1938 - poezii spojuje obava o vlast, 1939 končí názorová pluralita, cenzura, zákaz publikace, převažuje vlastenectví a užití alegorie

- proletářská poezie : J.Wolker, S.K.Neumann, J.Hora, J.Hořejší, J.Seifert

- časopisy : Červen, Kmen, Proletkult

 

- polemiky o podobu proletářské poezie : S.K.NeumannO proletářské poezii (má sloužit revoluci, důležitý je obsah)

                                                               J.HoraO proletářské poezii (měla by být i estetická fce, ale v rovnováze s obsahem)

 

Jiří Wolker (1900 - 1924)

*Prostějov, dobré zázemí, studuje práva v Praze, abstinent, šetřílek, člen Devětsilu a KSČ, smrt na TBC, matka pak publikovala díla, která si Wolker záměrně nechával pro sebe

- nejúspěšnější proletářský básník, otevírá krásy všedního života, záměrně naivní, nechce myslet na válku

1925 *hnutí Dost Wolkera – chtějí chránit jeho umění a čest

- sb. Host do domu (krása všedností, naivita, krásné mezilidské vztahy)

- b. Věci – věci jsou součástí naší bytosti

- b. Poštovní schránka – smutné i radostné dopisy, buď člověka nepotěší, nebo ano

- b. Okno – je to album světa, je v něm moře, cestování, poznávání, návrat domů, co si jen kdo představí

- sb. Těžká hodina – sociální balady

- Balada očí topičových – topič v elektrárně má těžkou práci, žárovky si vesele svítí nad rodinným kruhem, ale on je téměř slepý

- Balada o snu – epická báseň, sen Jana o šťastné budoucnosti, pak se probudí, vidí všelijaké špatnosti a těžkou práci, žena mu říká, ať na sen raději zapomene, darem je, že se mají rádi

- Balada o nenarozeném dítěti – dívka čeká dítě, ale kvůli chudobě se spolu nemohou vzít, nakonec musí i potratit

- b. Těžká hodina – z chlapce se stává muž („chlapecké srdce mi zemřelo, v rakvi je vynáším“), končí mu radovánky, musí se o sebe starat, bojí se, ale věří, že to dokáže, modlí se

 

Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)

- bohatá žižkovská rodina, časopisy Nový kult a Moderní revue, člen KSČ

- sb. Kniha lesů, vod a strání – přírodní reflexivní (úvahová) lyrika

- sb. Nové zpěvy – b. Zpěvy drátů – civilismus

- sb. Rudé zpěvy – b. Zpěv jistoty – srozumitelný text, užívá hesla : „proletáři všech zemí spojte se!“, „kdo nepracuje, ať nejí!“

Poetismus

- typický český směr, od 1922 názorové spory v Devětsilu, 1924 se z něj definitivně vyčlenil

- navazuje na Máchu, prokleté básníky (Baudelaire, Rimbaud, Poe), Apollinaira

- modus vivendi = způsob přežití

- víra v komunismus, odklon od pesimismu a společenských problémů

- oslava života

- lyričnost, fantazie, hra se slovy, asociace (odklon od logičnosti)

- inspirace ve velkoměstské zábavě (cirkus, němý groteskní film, jazz, pouť)

- V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl,…

- inspirace pro surrealisty (uvolnění fantazie a básnického jazyka), moderní básnickou imaginaci

 

Jaroslav Seifert (1901-86)

1984 NC, zprvu proletářský básník, chudá žižkovská rodina, člen Devětsilu

sb. Na vlnách TSF (rádio) – bezproblémový svět, krása života, ale i smutek

 

Vítězslav Nezval (1900-58)

*u Třebíče, otec učitel, silná vazba na matku

- představitel poetismu a surrealismu (1938 rozpustil surrealistickou skupinu)

- fantazie, hudebnost

- Pantomima – základní kniha poetismu, obsahuje např. básnickou skladbu Podivuhodný kouzelník (osobní zážitky a vzpomínky, které spojuje život kouzelníka, který hledá krásu a smysl života (podle Komenského poutníka) – krása je v cestování, moderní civilizaci, práci a poezii)

- manifest Papoušek na motocyklu – je třeba stále vynalézat

- sb. Abeceda – asociace (spojování představ), hra se slovy i písmeny, od základu se odvíjí další překvapivé představy : A (chatrč), K (zrcadlo), D (luk), N (propojení milenců)

- 2. pol. 20. let – Básně noci – vrchol poetismu, nepíše pouze o radosti, ale také se filosoficky zamýšlí nad životem a smrtí

 

Konstantin Biebl (1898-1951)

- otec zubař, rád cestuje (Cařihrad, Jáva, Ceylon), 1916 do války na Balkán (zraněn, odsouzen k smrti, utekl), otec 1916 sebevražda, nedokončil medicínu, přítel Wolker, vyléčil se z TBC

- člen Devětsilu, méně průbojný, tvorba originální (prvky poetismu)

- komunisté chtěli, aby pro ně psal…z depresí skočil z okna

- proletářská sb. Věrný hlasb. Smrt – absurdita války (umí dobře zabíjet a sedlat koně, ale neumí se zamilovat, má deformovanou osobnost)

- sb.Z lodí, jež dováží čaj a kávu – motiv idylického cestování (Jáva), biblický motiv (Mojžíš zachránil lid, odešel do lepšího světa), chce uniknout z reality s dívkou, vzala by si jen kufřík a rty (nic víc nepotřebuje, vystačili by si)

Nový Ikaros –opět téma cestování (exotika)

Poezie 30. let

- pokračuje avantgardní tvorba (surrealismus), odklon od poetismu, básníci jsou vyzrálejší, smýšlí jinak (je jim přes 30 let)

- nastupuje 2. vlna proletářské literatury (méně kvalitní), intimní a filosofická (duchovní - spirituální) lyrika, zasahuje i křesťansky orientovaná poezie

- avantgarda : generační diskuse a spory, 1929 K.Gottwald včele KSČ (- bolševizace strany = podřízení Stalinovi) ® 7 literátů z KSČ vyloučeno (Seifert, Hora, Neumann)

1934 *surrealistická skupina (ovlivněna poetismem), důraz na snovost, 1938 Nezval rozpustil

- V. Nezval

- b. Absolutní hrobař – šok a překvapení, tajemno, zborcené pantofle (surrealistický objekt) mají tvar jako 2 skrčení milenci, kteří se k sobě doplazili pod zmrzlou půdou, jako 2 pasti na myši v hrobě, jako 2 slova, která páchnou jako rukavice po exhumaci

- b. Košile – je krásná jako…(většinou ošklivá věc – řetězec myšlenek, nesouvisí spolu)

52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida

Balada 1. oslavující Francoise Villona – báseň villonovského stylu, buřičské, sociální a milostné téma

 

Básníci tvořící mimo umělecká uskupení

 = filozofická lyrika času a ticha

- meditace, melancholie, plynoucí čas, vzpomínky

Seifert (Píseň o slabikáři – návrat do dětství, školy – ve slabikáři listuje časem, Píseň o vzpomínce – vzpomíná na školu, co se mu líbilo a co ne, učitel hrál na housle, ten zvuk již neslyší, čas vše smetl, b. Říjen – optimismus, Slunce dává energii, radost, příroda žije, b. Prosinec – vzpomínka na sníh, na Vánoce, domov, maminku)

Josef Hora (1891-1945)

- také překladatel z ruštiny (Puškin, Pasternak)

- sb. Tvůj hlas, Dvě minuty ticha, Máchovské variace (1936 – 100 leté výročí, máchovský pohled na život)

- hudebnost, zvukomalba, aliterace, čistá lyrika

- sb. Struny ve větru – jaký je smysl života, co nás čeká?

- b. Čas – čas plyne, roční doby, stárnutí, užívat si, dokud můžeme

- b. Podzim – snovost, ponurost, podzim plno věcí mění, iluze odchází, stárne (šedivý vlas)

- b. Ubývá měsíce – čas plyne, zapomínáme, stárneme, loučíme se, prožíváme nové lásky

- b. Kruh – koloběh životních situací a vzpomínek, krásné dětství (čas plynul pomalu), pak se čas zrychluje (starosti), čekáme na vlak, kam nás doveze? Ve stáří se čas zpomalí, vzpomínáme na dětství, bilancujeme život, přemýšlíme, co ještě přijde

Mezigenerace

= poezie samoty a vykořeněnosti

- nepatří k žádné skupině, stojí mimo avantgardu, zasahuje i náboženská tvorba, samota, pesimismus, většinou disharmonie

- navazují na baroko (protiklad hrůzy a krásy), symbolismus, dekadenci

Bohuslav Reynek (1892-1971) – blízký katolické poezii, sb. Rty a zuby - úzkost, strach, samota

Richard Weiner (1884-1937) – sb. Mezopotámie – prvky existencialismu

Vladimír Holan (1905-80) lyrik, epik, popírá asociaci, snaha najít tajemství světa, užívá hudební verš, neologismy, výbor Lastury

František Halas (1901-1949)

*Brno, těžké dětství, matka smrt na TBC, za války nemohl studovat, vstoupil do KSČ – optimista, po 2.sv.v. zklamán – pesimistická díla (smrt, kontrasty, disharmonie)

- sb. Sépie – ještě prvky poetismu (život se musí prožít šťastně)

- sb. Kohout plaší smrt – b. Verše – deprese, nemelodické, bez sloves (přes dar slyšení hluchý = oxymóron), motiv větru (cloumá s ním celý život), nenaplněný život, mohl udělat více

- sb. Tvář – b. Hřbitov – pesimismus (smrt - řeka zapomnění Léthé), vše umírá, odchází, jen vzpomínky zůstanou

- sb. Hořec – b. Rozcestí – více sociální téma

- b. Staré ženy – modlitba, vzpomínka na babičku (staré oči, ruce, vlasy), stáří, smutek, samota

- disharmonie, klopýtavost!!!

Poezie r. 1938

1937 umírá TGM, Šalda, ohrožení státu, zrada západních velmocí, Sudety zabrány

F. Halas – sb. Torzo naděje - b. Zpěv úzkosti (sladká Francie zradila, i když byla inspirací pro básníky, hrdý Albion – VB – taky zradil, i když byl vždy pyšný na svůj stát a demokracii, musíme ale bojovat a bránit vlast)

J. Hora – sb. Domov - b. Zpěv rodné zemi (každá zem prošla utrpením, ale pak zas rozkvetla, motiv Řípu, všichni braňme vlast!

J. Seifert – sb. Zhasněte světla – b. Píseň o rodné zemi (i když jsme zklamaní a naštvaní, měli bychom se do vlasti rádi vracet a myslet na ni v nejlepším, země vypadá chudě, ale je bohatá!)

V. Nezval – sb. Matka naděje (najednou propuknou city, které jsme skrývaly, matka – vlast je nemocná, syn jí musí pomáhat, bránit vlast)

Poezie období okupace

- 15.3.1939 protektorát, cenzura, emigrace, perzekuce (Čapek, Poláček, Orten), po nástupu Heidricha (1941) tlak stoupá

- důraz na národní cítění, alegorie nacistického zla, oslava bohaté české poezie

- publikace : legální, ilegální, exilová

- Skupina Kamila Bednáře - básník, překladatel, sb. Kamenný pláč

- Skupina 42 – Jindřich Chalupecký, Kamil Lhoták, Josef Kainar, Jiří Kolář

 

- Jiří Orten (1919-1941) –talent, básník čisté lásky, harmonie, krása všedních věcí, biblické motivy

*KH, Žid, hraje i divadlo, nabídka k emigraci (kvůli lásce odmítá, záhy ho stejně zradila), 1940 vyloučen ze školy, v den 22. narozenin sražen sanitním vorem

- sb. Cesta k mrazu, Ohnice,  Elegie, Deníky Jiřího Ortena