19. - SVĚTOVÁ LITERATURA MEZI 2 VÁLKAMI 

- 1918-1939, v 1.sv.v zemřelo celkově 25 mil. lidí, roste vlna ateismu, traumata, hospodářská krize, mluví se o ztracené generaci (Gertruda Šteinrová), zaniká německé císařství, R.-U., Osmanská říše, vzniká ruský bolševismus a fašismus, roste nezaměstnanost

- poezie spojena s tzv. avantgardou : hlásá pokrokové a moderní myšlenky, radikálně se liší od dob minulých, chtějí revoluci umění a společnosti

- proto vznikají různé umělecké směry, jako odraz myšlenkových proudů : 

Futurismus - Itálie : Thommaso Marinetti – přiklání se k fašismu, oslavuje válku, 1909 vydal program futurismu (oslava budoucího, moderního člověka, moderní společnosti a vynálezů), vydal dílo Osvobozená slova (užívání slov bez věcné či logické souvislosti, narušuje grafickou podobu básní, odstraňuje interpunkci…asociace)

Rusko : Vladimir Majakovskij – svou poezii dal do služeb komunismu, psal poémy (rozsáhlé lyrickoepické básně), založil schůdkový (stupínkový) verš

Expresionismus - vyjádření vnitřních pocitů nejistoty, strachu, zoufalství jednotlivce. Obraz  světa je deformovaný, zájem o psychologický román.

Kubismus - hlavně ve výtvarném umění – geometrické tvary. V poezii jako kubofuturismus, popírá realismus. Pablo Picasso, Paul Cesane. Odstraněna perspektiva.

Dadaismus – dada = hračka, nesmysl, vzpoura proti nesmyslnosti válek, popírá logiku a veškerý rozum, který je cenzurou, Tristian Tzara, 1. manifest Dada neznamená nic.

Surrealismus – vyčlenil se z dadaismu, Louis Aragon, Salvator Dalí, ovlivnil Sigmund Freund (psychoanalýza, sny vyplývají z podvědomí a ne z reality), důraz na automatický text (* z momentální inspirace), koláž a surrealistický objekt (šokuje, neboť do daného prostředí nepatří)

Francouzská próza

- Guillaume Apollinaire : otec moderní poezie, kubofuturista, asociace (vybavování představ se nezakládá na logických spojeních), kaligramy (obrazové básně, text vyobrazen graficky – Kravata : značí útisk, svázanost), sbírka Alkoholy - báseň Pásmo (prolíná se lyrika, epika, více témat, více časů, sen x skutečnost) – evropská kultura navazuje na antiku, opírá se o křesťanství, do toho vstupuje moderní civilizace, nový životní styl, motivy z Paříže a Prahy (rychlé životní tempo, obyčejní lidé, nešťastná láska, prostituce…)

Próza : i přes veliký vliv moderních postupů (experimentální prózy) stále pokračuje tradice 19.st. – realistická povídka, román, románová kronika, psychologická próza

 

Próza sovětského Ruska a SSSR

 

- díky válce urychlen pád carismu (Mikuláš II.), změny v ekonomice, kultuře a pochopitelně i literatuře

- země zbídačená, zásadní je říjnová revoluce (10/1917), ve které je nastolena bolševická diktatura. Ta likviduje všechen nebezpečný „hmyz“, navazuje občanská válka (rudí – chtějí komunismus x bílí), vzniká rudá armáda, a tak je vše podřízeno válečnému komunismu (rolníkům se zabírá majetek), veliké hladomory, potlačení lidských práv, 20./30.l. – Stalin, opět pronásleduje své rivaly, kolektivizuje zemědělství (výroba klesá o 50%…další hladomory), 2.pol.30.l. – politické procesy (smrt generálů,inteligence,…)

- v literatuře politika nadřazena estetické fci, spisovatelé často bolševici, cenzura, osobní tragédie spisovatelů, především socialistický realismus

 

Andrej Andrejevič Ždanov – „ruský spisovatel je inženýr lidských duší“ (vychovává lidi v duchu socialismu)

 

Maxim Gorkij (1868-1936)Alexander Maximovič Peškov“

- gorkij = hořký

- z chudého venkova, vyrůstá u prarodičů (děda přísný, bába vypráví pohádky), samouk

- ovlivněn anarchismem, člen bosáckého hnutí (přesvědčoval venkovany ke svržení cara), v literatuře symbolismem a novoromantismem

- sblížil se se sociálními demokraty, pobýval v USA, kritizuje bolševický teror, 1931 předseda svazu sovětských spisovatelů

- tvorba : „bosácké“ povídky

- r. Matka – 1.román socialistického realismu, *1906 v USA

- Vlasovová (velmi zbožná) má syna Pavla (socialista), který organizuje demonstrace a stávky…vězení, matka pak roznáší letáky za něj, upustila od Boha!

- povídka Stařena Izergil (Legenda o hořícím srdci) – nadčasovost, kmen zabloudil v lese (prší, bažiny, zdechliny, chybí světlo), panuje vzbouřenecká nálada, velitel Danko se obětuje, vyrve si srdce, to jim svítí na cestu, vychází ven, je zde krásná příroda, která je zaslepí, ani si nevšimnou, že Danko umírá!

- románová kronika Život Klima Samgina – obraz Ruska od cca 1880 – 1917

- Memoáry – V dětství Do světa, Mé univerzity

 

Isaak Babel (1894-1941)

*Odessa, Žid, vzdělané prostředí (umí francouzsky)

- v občanské válce na straně rudých, je i ve výpravě proti Polsku, válečný dopisovatel

- sb. krátkých povídek Rudá jízda –z války proti Polákům, popis krajiny, válečných hrůz, utrpení obyčejných lidí, historické postavy

- 1941 popraven

- pov. Přechod přes Zbruč – příchod armády do Novogradu ® ubytování (příroda x byt – chudoba, mrtví, těhotná žena)

 

Michail Šolochov (1905-84)

- pocházel z oblasti ř. Donu, epik ruské revoluce

- barevně zachytil osudy donských kozáků za občanské války, dopad 1.sv.v. na Rusko

- komunista, nositel NC (Tichý don)

- románová sága Tichý Don – rolník Grigorij Melechov musí do občanské války (za bílé), ale nerad zabíjí, pak dezertuje, vrací se domu, ale nachází pouze syna, který ho zprvu skoro nepoznává

Donské povídky – venkované jsou rudí i bílí, otec a syn jsou proti sobě

- pov. Otcovské srdce - setkání vojáka s převozníkem, ten vypráví, že má těžký život (má 2 syny a 7 dcer), synové se dali k rudým, on je bílý, venkované 1 syna zajali, otec ho má jako první udeřit, ale neudělá to, syn zabit, pak zajat i 2. syn, otec ho má zastřelit, jdou spolu k lesu, říká, ať uteče, utíká, ale otec ho zastřelil, neboť by ho pak venkované zabili a on musí živit 7 dcer, ty mu to ale vyčítají!

 

Michail Bulgakov (1891-1940)

- *Kyjev, lékař, nemocný na ledviny, od 1926 nemůže oficiálně publikovat, pak režisér moskevského divadla MCHAT, předpověděl si smrt

- r. Život pana Molliéra

- r. Mistr a Markétka – vyšlo 1967

- filosofický, satirický, alegorický a psychologický román

3 roviny – biblická (život Krista, zrada Jidáše), faustovská (hledání smyslu života, pravdy a spravedlnosti), realistická (Moskva 20./30.l.)

- do Moskvy přijíždí profesor Woland (ďábel), v zábavném pořadu kouzlí – vyčaruje peníze, lidé se po nich vrhají, ale pak zase mizí, vyčaruje šaty, lidé si je oblékají, pak ale mizí a jsou nahatí!

- organizace spisovatelů MASOLIT : redaktor Berlioz a Bezprizornij – v parku se baví o křesťanství (o Ježíši), Bez. má napsat o křesťanství (vysmát se mu) , přisedá k nim Woland, je velice zvláštní, ptají se ho, odked je a kde pracuje…je polyglot a prý umí černou magii, přesvědčivě říká, ať si pamatují, že Ježíš existoval, oba se diví, považují ho za blázna. Také prý vidí do budoucna, předpovídá, že Ber. usekne manželka hlavu. Jeho žena koupila olej, on když odcházel na zasedání MASOLITU, uklouzl a tramvaj mu uřízla hlavu. Bez. Musí do blázince, kam pak přichází i Mistr (Faust – hledá pravdu, píše zvláštní spisy).

- Pilát odsuzuje Ježíše, který říká, že lidé jsou dobří, i když někdy zabíjí. Trpí spíše Pilát, bolí ho hlava, Ježíš říká, že bude stále trpět (vidí do jeho nitra). Mistr vypráví Bez., jak potkal náhodně Markétku, nesla žluté květiny, dali se do řeči. Řekl, že se mu více líbí růže, ona ty své zahodila. Chce je zvednout a omluvit se, ale už nemusí. Zamilovali se, vzali se. S pomocí ďábla pak oba unikají (letí) mimo svět, Markétka může odpouštět hříšníkům, odpouští Pilátovi, kterého nebolí hlava…dobro a láska vítězí!

 

Literatura demokratického světa

 

- ztracená generace, ztráta iluzí, mravní krize, stoupá ateismus, píše se o „Velké“ válce, autoři často říkají, že válka řadí téměř všechny lidi do stejné role, všichni mají stejné postavení

 

Henri Barbusse (1873-1935) - FR

- dobrovolník na západní frontě (x Němcům), pak deziluze, procitá z vlastenectví, popisuje reality přímo z bojiště

- r. Oheň (24 kapitol, příběhů – každý vypráví jiný voják) – Deník bojového družstva - přítomný čas, nemá ústředního hrdinu, „my nejsme vojáci, my jsme lidi!“, před válkou to byli obyčejní lidé (rolníci, dělníci), vstupuje ateismus (proč je válka, proč se lidé mění na mrtvoly?)

- Oheň – voják prochází přírodou, vidí naskládané mrtvé vojáky (své kamarády), kolem je tráva a ptáčci…naděje, kousek přírody ještě přežil

 

Romain Rolland (1866-1944) - FR

- NC, i hudební historik

- životopisy Beethovena, Michelangela, Tolstého a Gándího

- románová kronika Jan Kryštof – život hudebního skladatele

- r. Okouzlená duše, Řeka

- novela Petr a Lucie – válka, která je do jisté míry největší překážkou jejich lásce, 30.1.-29.3. 1918, reálné základy (bombardování Paříže), Petr Aubier obdivuje bojujícího bratra, brzy to čeká i jeho, postupně vystřízlivěl, našel smysl života (lásku), Lucii (z chudší rodiny - matka pracuje v továrně na střelivo), která maluje za peníze, psychicky velmi vyspělá, vztah graduje, ale nakonec oba zemřou v katedrále při bombardování

 

Marcel Proust (1871-1922)- FR

- zástupce experimentální prózy (boří tradiční formy, především dějovou výstavbu, děj = proud vědomí, tok myšlenek…asociace, román, retrospekce – střídání časových rovin; převažuje psychika, vědomí, podvědomí, sexuální pudy…ovlivnil Sigmund Freund)

- z bohaté lékařské rodiny, samotář

- r. Hledání ztraceného času (7 dílů, 1. díl : Svět Swannových) – analytický román

- složitá větná skladba (vsuvky, závorky), na základě vzpomínek se snaží rekonstruovat minulost

- 2 roviny : rekonstrukce života vypravěče, společensko – analytické zobrazení vyšší francouzské společnosti

- dlouhá souvětí, složitá větná stavba, větné vazby; vše řečeno nepřímo (polospánek, polobdění)

- prolínání snění a bdění, vzpomíná na dětství (strýc ho huboval, tak si zabalil hlavu do polštáře), na nemoce, na ženu

 

James Joyce (1882-1941)- IR

- experimentální próza

*Dublin, v Paříži studoval medicínu, žil i v Itálii a Švýcarsku

- „pornografický“ r. Odysseus – nadčasovost, inspirace Homérem, 1 den, obyčejný novinář Leopold Bloom chodí a bloudí po Dublinu (jako Odysseus), je např. na hřbitově (podsvětí).

 

Ernest Hemingway (1899-1961) - USA

- ztracená generace

- neurovnaný život, 4x ženatý, láska k přírodě, lovu, rybolovu, býčím zápasům

- dobrovolník ve válce (velitel sanitního vozu na italské frontě), zraněn, po válce cestuje (Španělsko. Afrika, Francie), po 2.sv.v. na Kubu

- nepřevzal NC, sebevražda

- tvorba : metoda ledovce (1/8 je příběh, 7/8 jsou prožitky a myšlenky postav…pod vodou)

- autobiografie, hrdinové obyčejní lidé, ale psychicky i fyzicky silní, stateční

- děj většinou jednoduchý, nevlastní řeči přímé (myšlenky postavy), polopřímé řeči (3. osoba)

Sbohem, armádo!

- válka, láska, smrt Cathrine

- poručík Frederick Henry je v zákopech zraněn, do milánské nemocnice, je zde sestřička Cathy (Angličanka, *láska), prý ho budou operovat až za půl roku, ale on chce zase rychle na frontu! V nemocnici tráví 3 měsíce, vrací se na frontu ke kamarádům (Gorizie), fronta prolomena, sanitkou odjíždí do Udine, zapadnou v bahně, nikdo mu nechce pomoci vyhrabat auto, 2 vojáci utíkají, jednoho se mu podařilo zastřelit, zbytek jde pěšky, jednoho z nich někdo odstřelil, bojí se, všude je chaos. V Udine střílejí do dezertérů, mají zastřelit i Henryho, raději utíká, plave v řece, jede na vlaku, už je v Miláně, Cathy zde není, jde za kamarádem, ten mu dá šaty a ubytuje ho, ukáže mu Cathy, ráno ho mají zatknout, utíká s ní do Švýcarska, kde při porodu Cathy zemřela, dítě také.

Komu zvoní hrana

- 3 dny, španělská občanská válka, americký dobrovolník Robert Jordan (lektor španělštiny), Pablo (vůdce partyzánů) a žena Pilar, Maria (fašisté zabiji jejího otce přímo před ní, ujala se jí Pilar, „králíček“- vztah s Robertem), stařec Anselm

- Robert má s partyzány odpálit most a tím zabránit fašistickému příchodu, uspěli,  Robertovi zlomil kůň nohu, nemůže odejít, Maria s ním chce zůstat, ale on chce, aby šla pryč a zachránila se, on až zemře, „bude“ duchovně stále s ní! Pilar ji přesvědčila, odjíždí na koni, nesmí se na něj otočit. Robert se zamýšlí, jestli měl život smysl, jestli někomu pomohl, zamýšlí se nad krásnou přírodou, kterou kdysi viděl jen jako obyčejnou…mělo to smysl (a taky když vyhrajeme tady, vyhrajeme pak už všude)!!! V ruce má zbraň a opírá se o strom, který je jeho poslední kamarád, statečně čeká na smrt.

 

povídka Vojákův návrat – Krebs přišel z války, jí slaninu a čte noviny, neví, kde bude pracovat, nechce se bavit, „nikoho nemá rád“…matka pláče, omlouvá se, že byl v rozrušení, Krebs se nemodlí, tak musí matka i za něj, pracovat asi nebude, nechce mít další komplikace, jde ven za Helenou, hraje basket…povídka je paralelní se ztracenou generací!

 

John Steinbeck - USA

- O myších a lidech

- Hrozny hněvu – zchudlá farmářská rodina hledá nový domov, putují do Kalifornie, prochází uprchlickými tábory, kupují si levné auto, utíkají i před vodou, Růženě zemřelo dítě, za chvíli na vyvýšenině v chaloupce našli otce a syna, otec umírá, neboť dal synovi všechno zbylé jídlo, Růžena ho nakojila – zachránila!…putování = inspirace Biblí

 

William Faulkner - USA

- Vesnice, město, panské sídlo

 

Německá literatura

 

- traumata, hořkost z porážky, viníci války, pád císařství (Vilém II.), vzniká Výmarská – Němci jí nedůvěřují, křehká demokracie, vysoké reparace

- roste touha po odplatě, roste nacionalismus, 1933 *nacistická diktatura (NSDAP - Hitler)…pronásleduje Židy, komunisty, demokraty (= antifašisty)

 

Erich Maria Remarque (1898-1970)

*Osnabrick, demokrat, humanista, na západní frontě - vystřízlivěl z vlastenectví, ztracená generace

- emigroval (Švýcarsko, pak USA)

Cesta zpátky, Tři kamarádi, Vítězný oblouk, Čas žít, čas umírat

Na západní frontě klid – příběhy ze zákopů, z kasáren, retrospekce, Pavel Bäumer, úvahy, charakteristiky, jaký je smysl války?, malý a přísný profesor Kantorek dokáže ve studentech vzbudit respekt, přesvědčit je, aby šli dobrovolně na frontu (sám tam nikdy nebyl!), tlustému dobrákovi Josefu Behmovi se nechtělo, pak jako 1. padnul, Katczinsky – 40 let, říká „nejchytřejší jsou hlupáci, ti hned vědí, že válka je špatná, to by ale právě měli vědět ti chytří!“, pomáhá přežít vojákům, zabila ho střepina z granátu, vedoucí kasárny Himmelstoss šikanuje, vojáci jako zakopli a vylili na něj vodu, pak šel z hospody opilej, tak na něj hodili deku a zkopali ho! Pak se šikana provalila a šel na frontu, zprvu zbabělý, pak stál v 1. linii. V nemocnici se amputují nohy, také kradou Francouzům konzervy, matka Pavlovi radila (má rakovinu), aby si dal pozor na francouzské ženy, na konci v sebeobraně ubodal vojáka, litoval ho, opsal si jeho adresu a slíbil, že pomůže jeho rodině, opět kontrast pěkné přírody, zemřel ke konci války, na západní frontě byl klid!

 

Thomass Mann

- Mario a kouzelník – Itálie, lázně, zkažená smetánka, fašismus, ošklivý hipnotizér Cipolla, dělá si při vystoupení srandu z lidí na pódiu, pak i z číšníka Maria, který miluje Silvestru, hypnotizuje ho, říká, že je Silvestra, Mario ho políbí, pak se vše vrací do skutečnosti, Mario je zahanben, vzal pistol a zastřelil ho…davy se k němu ženou a berou z ruky zbraň, jen děti si myslí, že je to stále hra!

 

Franz Kafka (1883-1924)

- experimentální próza, prvky existencialismu

- pražský Žid, píše německy, despotický otec, studoval práva, úředník - práce ho nebaví, psal („večerní škrábanice“), kromě Maxe Broda (vydával jeho knihy) a lásky Mileny Jasanské (do koncentráku) samotář, smrt na TBC

- některá díla spálil, zobrazuje odlidštěný svět, varuje

- povídka Proměna – obchodní cestující Řehoř Samsa se probudil, je z něj bezmocný brouk, nemůže mluvit, zůstalo mu jen myšlení a city, myslí, že je to jen sen. Sestra s ním soucítí, nosí mu jídlo, které jedí brouci, otec zlý, hodil po něm jablko, zranil ho, uvědomuje si bezcennost, chřadne, již se za něj stydí i sestra, chtějí se ho zbavit. Rána zhnisala, vysílením a smutkem umřel, „ono to chcíplo, pojďte se podívat!“. Rodina si ulevila, mysleli, že jim neumí naslouchat a že nic nechápe!

- román Proces – bankovní úředník Josef K., v bytu jsou cizí lidé, byl křivě obviněn, neví, co udělal, zatčen na své narozeniny (myslí, že je to vtip), odsouzen za vraždu, kterou nespáchal, přátelé ho opouští, radí mu, ať se přizná, jenže on o ničem neví! Za rok ho zapíchli, „zemřel jako pes.“

- román Amerika, Zámek