16. – Světová literární moderna

 

- poslední 1/3 19. století (fin de siécle = soumrak století)

- vědecko - technická revoluce (elektřina, počátky automobilismu, letectví, telegrafu a filmu – bratři Lumiérové)

- střet optimismu a pesimismu

- vznikají různá dělnická hnutí (marxismus) a anarchistické směry

- vznikají i nové umělecké styly, ale žádný není univerzální : impresionismus – *Monetův obraz (Impressoin = dojem), zachycuje atmosféru okamžiku, ovlivnil především lyrickou poezii (hudební verš, silný dojem, působí na smysly), přírodní i milostná tématika, mlha, déšť, sluneční svit…

 

symbolismus – realita (pravda) se zobrazuje pomocí symbolů, kterými je konkrétní předmět nebo osoba…vyjadřují lidský pocit (často abstraktnost, asociace…*mnohoznačnost, hudebnost)

Verlaine, E.A. Poe, Rimbaud, Ch. Baudelaire, Mallarmé

 

dekadence – vyjadřuje pesimismus (stárnutí, smrt…)

civilismus – jediný optimistický směr (oslava člověka, jeho rozumu a konání)

 

předchůdce Edgar Allan Poe (1809-49)

- Američan, rodiče mu brzy zemřeli a jeho mladá žena také, pak se zasnoubil se svou 14letou sestřenicí (ve 25 ale smrt na TBC), bohémský život (opium, alkohol)

- předchůdce detektivní a hororové literatury (Vražda v ulici Morque, Jáma a kyvadlo, Zlatý brouk, Vrah jsi ty)

- Havran : lyricko – epická baladická báseň, krása a láska x úzkost, deprese a smrt, půlnoc, zima (leden), má horečku, studuje knihy, někdo ťuká, přichází havran (symbol smrti, podsvětí), je bezradný, ví, že se smrt blíží, vzpomíná na svou milou, havran stále říká „už víckrát ne“ - gradace, propadá zoufalosti, už si myslí, že smrt mu bude úlevou, v nebi že svou milou opět obejme, ještě se chce jednou vzchopit svému osudu, ale jeho stín se již nehýbe, umírá

 

Prokletí básníci

- Francouzi, snaha se vzbouřit proti zkažené měšťanské společnosti (šokovat, provokovat, kritizovat), ale většinou to jsou bohémové (alkohol, drogy)

- pojem vytvořil Paul Verlaine

- popisy chudoby, prostituce, alkoholismu a dalších ošklivostí, ale i citlivých postojů

- asociace, nová slovní spojení

- předchůdci : Villon. Poe

 

Tito autoři jsou především symbolisti a impresionisti!!!

 

Charles Baudelaire (1821-1867)

- bohémský, nešťastná láska (neblahý vliv…platil za ní dluhy, často zoufalý, drogy, utratil hodně ze svého velikého dědictví), umírá jako ubožák

- sb. Květy zla – dostal za ni pokutu (přeložil Vrchlický)…provokující otevřenost, hledá krásu v ošklivosti

- b. Zdechlina (Mršina) – naturalistický popis zdechliny, upozorňuje na smrt, kontrast krásné přírody a rozkládajícího se těla, krása je v pravdě, smrt k přírodě patří!

 

Arthur Rimbaud (1854-91)

- bohém, život a dílo se prolínají, básně psal ve věku 16-19let

- otec vojenský důstojník, matka despotická katolička…toulá se (*nenávist vůči celebritám, náboženství a armádě)

- talentovaný básník, vzor Villon a Hugo

- má bohatou fantazii (asociace)

- zamiloval se do Verlaina, utekli spolu, ale pak ho Verlain v afektu postřelil a láska skončila! Rimbaud odjel do Afriky, na konci života se vrátil, ale měl již rakovinu

- Alchymie slova – rozbor a charakteristika jeho literárního stylu (asociace, volná představivost)

- „umělec musí poznat zlo (trpět ho i páchat)“

- básnická kniha IluminaceSamohlásky (různé samohlásky vyvolávají barvy a pocity…asociace)

- Opilý koráb – koráb = metafora jeho osoby, obklopuje ho moře = celý jeho život (štěstí i utrpení), v závěru vzpomíná na dětství (pouští si lodičku z papíru, je křehká jak motýlek), možná bude brzy žít poklidným životem, chtěl by cestovat (objevovat nová místa a lidi), chce mít stálý domov

- Spáč v úvalu – idylické prostředí, veselá příroda, voják (prusko – francouzská válka 1870) poklidně spí, ale má prostřelený bok, řeka (proud krve) tiše zpívá

 

Paul Verlaine (1844-96)

- bohém, lidé se mu snaží pomoci (známá osobnost)

- b. Podzimní píseň - smutná melancholie (podzimní krajina – listí poletuje ve větru – jako Verlaine, samota, vyčerpání, housle hrají tesknou melodii, orloj značí plynoucí čas), barvy (smysly), zvukomalby, samohlásky povzdechu

- sb. Básnické umění – vysvětlení podstaty moderní poezie (citová, náladová poezie, hudební verš, dojmy…každý si představí to, co chce a domyslí si i pointu)