12. - EVROPSKÁ LITERATURA KRITICKÉHO REALISMU

 

Polovina 19.st. - revoluční nálady, vrcholí 1848. Po revolucích zpravidla následuje zvýšený útlak. Velký rozvoj průmyslu - nástup kapitalismu - rozmach dělnického hnutí, vznik prvních děl. stran,ve vědě Darwinova teorie (zdůrazňuje vývoj člověka), lékařské objevy. To vše je spjato s vírou v rozum a smyslové poznání. V pol. 19.st. KRITICKÝ REALISMUS = literatura a umění jako vědecká analýza společnosti. Využívá satiry, přesný a všestranný pohled na společenský život, kritickým postojem chce pomoci změně společnosti.

 

Charakteristika:

- realis = skutečný, objektivní vidění skutečnosti, sociální tematika, erforma, obyčejné prostředí (venkov, město), veliká popisnost

- hrdina : jeho vlastnosti typické pro určitou skupinu lidí (vznikají literární typy), s plynoucím dějem se vyvíjí jeho charakter, autor nezasahuje do díla, pouze si vybírá postavy a děje (erforma) - převažuje epika, vyprávění, popisy a charakteristiky, úvahy, jazyk spisovný i nespisovný (zlodějové, chudáci), román, povídka, drama (komedie i tragedie), poezie ve stínu

- v návaznosti vzniká i NATURALISMUS (člověk je biologicky předurčen) - do krajnosti vylíčené detaily (i nechutné, tabuizované),jedinec odsunut do pasivity, popisnost, ,dokonalý obraz přírody.

 

FRANCOUZSKÝ REALISMUS – zde vznikl jako 1.

HONORÉ  DE  BALZAC  (1799-1850)

- chtěl proniknout do aristokracie, vydělával si psaním, měl veliké dluhy

Tvorba : 97 románů a povídek shrnuto v cyklu Lidská komedie - ukázal mravy doby, ve které rozhodovaly peníze. Dílo rozděleno na 3 části : Studie mravů,  Studie filozofické a Studie analytické. Jádrem je např. román Otec Goriot - příběh bohatého kupce (nudle), který prožívá neradostné stáří,  protože majetek rozdal svým nevděčným dcerám (obrali ho o něj, otce neuznávají, zneužívají ho, stydí se za něj), děj v penzionu, nezbylo mu ani na pohřeb, umírá sám, mladý student práv Evžen Rastignak (pokrytec, chce být na vysoké úrovni ve společnosti) mu chce pomoci, platí mu pohřeb, galejník Voltrén (vyzná se, ale společností pohrdá)

- velká popisnost, zakládá některé literární typy

 

GUSTAV FLAUBERT (1821-1880)

- samotář, rodina lékaře (vidí utrpení), zaměřil se na psychiku postav

Paní Bovaryová – romantická hrdinka, manželka hodného a prostého venkovského lékaře, žije omezeně, nudí se, není šťastná, také naivní - utíká do světa četby romantických románů - podle nich si vybájí svou lásku – prožívá řadu milostných dobrodružství (často pod její úroveň, zrazují ji) – má veliké dluhy – nenašla svůj ideál, otrávila se. Pojem bovarysmus - člověk příliš utíká ze skutečnosti do snů

Citová výchova - muž se chce stát umělcem (malířem, hudebníkem, spisovatelem), má talent ne však vytrvalost ® neúspěch

Salambo – historický román (Kartágo – zamiloval si ho ze svých cest)

 

ÉMILE ZOLA (1840-1902)

- zprvu dobrý student, ale propadl u maturity, nemá práci, žije v bídě

- zapleten do Dreyfussovy aféry (odsouzen, osvobozen)

- představitel naturalismu, myšlenky determinismu, píše o lidských úchylkách (vraždy, alkoholismus, pudovost)

Experimentální román (definice znaků naturalismu)

román Zabiják - obrovský úspěch, zabiják = alkohol, z dělnického prostředí

román Germinal - generální stávka dělníků

Tereza Raquinová – Paříž, paní Raquinová žije v domku s mladými manželi Kamilem a Terezou, kteří jsou na tom dobře (obchod s nitěmi), Kamil je však chladný, Tereza opak, Kamilův přítel Laurent se postupně sbližuje s Terezou, všichni 3 plují po Seině, Kamil neumí plavat, on ho svrhl, pak se spolu vzali! Po 14 letech vidí Laurent v márnici tlejícího Kamila, podívá se do zrcadla a vidí na svém krku krvavou ránu, jak ho Kamil na vodě kousnul, pak taky jeho zelenou tvář…má děsivé představy! Nakonec paní Raquinová ochrnula, nemohla mluvit, dozvěděla se, jak Kamil zemřel, Laurent se s Terezou otrávili.

 

Guy de Maupassant (1850-1893)

- má dědičné choroby (záchvaty, morbidní představy)

- těžiště v povídkové tvorbě, také prvky naturalismu

Miláček – chudý pařížský úředník Georges Duroy je nespokojen se svým životem. Nabídka dělat novináře, seznámení s Madleine (žena Karla Forestiera), která mu pomohla napsat 1. článek. Po smrti Karla se spolu vzali. Duroy egoista, chce majetek, je milenec ženy majitele nakladatelství, svou ženu usvědčil z cizoložství, vysoudil ½ majetku…satirický pohled na svět žurnalistiky (úspěšný žurnalista - kariéra pomocí intrik a žen, využívá svého půvabu)

 

ANGLICKÝ REALISMUS

Charles Dickens (1812-1870)

- otec do vězení, musí pracovat v továrně, setkal se s dětmi z chudobinců…píše o sociální tématice

- prvky dobrodružnosti, záhady, překvapivé zvraty

David Copperfield, Kronika Pickwickova klubu (humorný obraz Anglie), Nadějné vyhlídky

Oliwer Twist – sirotek (matka zemřela při porodu), malé město, pak Londýn, černý humor (málo jídla – kaše ve Špitále, jako pohřebák spí mezi rakvema), jeho učedník urazil jeho matku, tak ho škrtí, šel do vězení, utekl, Ferina Lyšák ho zavedl do podsvětí Londýna, Žid Fagin – ukáže mu dům plný chudých chlapců (kapsářů), Oliver mylně obviněn z krádeže šátku, okradený ho ospravedlnil a vzal do své péče (pak i adoptoval). Fagin ho unesl zpět. Oliverův nevlastní bratr Monks chce, aby se stal zlodějem, pak ho chce kvůli dědictví zabít! Oliver při krádeži postřelen. Nancy (prostitutka od Fagina, uvědomila si špatnosti) pozná Monksovy záměry a vše vyzradila Oliverovu „otci“. Vrah Sikes ji za to zabil, pak ale utíkal před policií a spadl ze střechy. Fagin popraven…zlo potrestáno.

 

RUSKÝ REALISMUS

- ovlivnil naši lit.

- kritika doby, snaha změnit společnost, psychologizace postav, často tzv. typ "zbytečného člověka", objevují se dialogy

- po roce 1848 četník Evropy, 1861 – zrušení nevolnictví

 

Nikolaj Vasilijevič Gogol (1809-1852)

- *Ukrajina, historik, čerpá z povídek a pověstí, některá díla spálil

- seznámení se s Puškinem, který mu pomohl do literárních kruhů

- píše o tajemnu a hrůznu, ale i o komičnu a krásnu

Večery na vesnici blízko Dikaňky - nadpřirozené bytosti + realismus + tajemno, kvalitní lyrické líčení

Taraz Bulba – historická povídka

Petrohradské povídky

Revizor - drama, chce dát na jednu hromadu vše, co je v Rusku hloupé. Sociální komedie - podlost, kariérismus, úplatkářství. Velkoměstský hejtman Chlestakov (23 let) se vydává za revizora (lidé si ho spletli) a oblomuje maloměstské lidi (vybírá daně, každý ho podplácí, starosta mu nabízí dceru), kteří mu na vše skočí . Když se vše prozradilo, on už byl dávno pryč!

satirický román Mrtvé duše - hrdina Čičikov touží po majetku, kupuje mrtvé duší rolníků, pak může žádat o půjčky na pole.

 

Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)

- šlechtic, hodně cestuje, žil ve Francii, píše o Rusku, ze kterého byl vyháněn

povídka Lovcovy zápisky - líčení přírodních krás Ruska. Ruský člověk dokáže být věrný, kritika nevolnictví, skvělý jazyk

- román Rudin - v Rusku je spousta lidí s nadáním, ale carský režim o ně nemá zájem

- román Otcové a děti - o vzájemných vztazích, otcové představují generaci, která zklamala, byli to lidé s ideály, ale nedokázali je realizovat. Pokud jejich děti překonají lenost a snílkovství, budou pro Rusko platné (Bazarov má odvahu Rusko kritizovat, ale umírá na tyfus).

- milostná básnická novela Jarní vody

 

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904)

- dramatik, krátké povídky

- povýšil drama (psychologie)

- lékař, žena herečka

hry Tři sestry, Višňový sad – zobrazení aristokracie a jejího postupného úpadku

povídka Chameleon – pes kousl muže a inspektor to vyšetřuje, podle potřeby mění názory (utratit ho nebo ne? Je to pes generála nebo ne?), komedie, charakteristika, dialogy, vulgarismy, ironie, satira

Strýček Váňa - s neteří žije na statku, který spravuje, ale nepatří mu, majitelům posílá peníze, pak přijedou na statek a chtějí ho prodat. Váňa to nechce, obětoval mu život. Postava doktor Astrov si uvědomuje chyby systému, je dobrý člověk, ale bez perspektivy, zamiluje se do majitelovy ženy, ale ta mu řekla, že ho má ráda Soňa. Váňa postřelí profesora, statek nakonec neprodá, odjede a vše se vrátí do starých kolejí, Astrov nakonec z lásky vystřízliví.

 

Ivan Alexandrovič Gončarov (1812-1891)

- cestovatel (i Mariánské lázně)

román Oblomov – úředník odchází z práce a žije jen na statku. Je líný, přítel mu chce opět otevřít oči, má ženu Olgu, ale nechce svatbu, neboť se bojí potkat s mnoha lidmi a má strach z příprav. Umírá fyzicky i duševně ochromen. Může to být i dobrák, upřímný, ale lenost a pohodlnost je hlavní.

(oblomovština = obraz dřímajícího Ruska)

 

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)

- vzdálený potomek Petra Velikého, přítel i TGM

- mravní reformátor, na konci života utíká od rodiny, umírá na zápal plic

historický román Vojna a mír - válka z let 1805 (bitva u Slavkova) - 1820, vlastenectví, fiktivní i skutečné postavy, vyzdvihuje prosté lidi, vytváří lidské typy - Bezuchov, Rostovová, Bolkonskij

román Anna Kareninová - tragický milostný příběh, je výjimečná, nevšední žena, postava Vronského - do jisté míry sám autor (hledá smysl života), Anna se chce rozvést se svým mužem kvůli Vronskému, on ale nechce. Nakonec žije s Vronským tajně v ústraní, Anna však pak skočí pod vlak. Vyprávění, psychologično.

 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

- za svou politickou činnost v mládí odsouzen k trestu smrti, nakonec blázinec na Sibiři (zločinci, prostitutky)

- tvorbou se zaměřil na lidi s duševními poruchami, zločince, revolucionáře…prostor pro úvahy o vině

Zápisky z mrtvého domu

detektivní, psychologicko - analytický román Zločin a trest – chudý a ponížený student Raskolnikov, má sestra Duňu, kterou si chce vzít vysoce postavený Lužin, aby mu sloužila! Raskolnikov dělí lidi na ty, kterým nic neprojde a jsou za vše potrestáni a na ty, kteří úspěšně porušují zákony a páchají zločiny. Raskolnikov na sobě chce udělat experiment a taky získat peníze : prý pokud zabije zlého člověka, nebude to takové provinění! Zjistí, kdy bude lichvářka sama doma, vzal sekyru. Najednou se ale domů vrací její dcera, zabil obě! Náhodou ho nikdo nechytil. Pozoruje na sobě vnitřní souboj myšlenek, vše si zdůvodňuje a přemýšlí o přítomnosti i následcích, dostává se do psychické krize. Chce si nějak ulehčit, potkává prostitutku Soňu, svěřil se jí, ona ho přemlouvá, aby se pokal a přiznal k vraždě. Přiznal se, to je polehčující okolnost, dostal 7 let káznice. Soňa ho má ráda, doprovází ho na Sibiř, ale pak trpí z dlouhého odloučení

Bratři Karamazovi

Idiot – zchudlý šlechtic Myškin se vrací z léčení epilepsie do Ruska, je až moc hodný (přezdívka idiot)…to je ale dobře, ostatní takoví nejsou!

 

- v jeho dílech se objevují i myšlenky o bohu, je to předchůdce experimentální prózy!

 

 

REALISMUS V USA

 

Mark Twain

- bez vzdělání, černý humor

- historická próza Princ a chuďas

- dobrodružná román Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberyho Fina

 

SEVERSKÝ REALISMUS

Henrik Ibsen

- Nor, tragédie, Divoká kachna

 

POLSKÝ REALISMUS

Henrik Senkiewicz

- historické romány Potopa, Křižáci, Quo vadis?

Boleslav Prus

- historický román Farao