MATURITA Z ČESKÉHO JAZYKA!          
Tato stránka vznikla na jednoletém semináři výpočetní techniky na Gymnáziu Benešov pod dohledem vyučujícího pana prof.Brabce.

Mé další stránky: Bazény-Dvořák s.r.o., o.s.BISON nebo HO-Benešov

NOVÉ - prezentace na děje v plynech (izobarický, adiabatický,...)


Výpočet pravděpodobnosti odmaturování:
Jméno:
Věk:
S jakou známkou chceš odmaturovat:

Pocitadlo Web4U.cz

1) Antická literatura a křesťanství – kořeny evropské vzdělanosti
2) Staroslověnské a latinské písemnictví na našem území v raném středověku, vznik česky psané literatury a její vývoj do poloviny 14.století
3) Literatura období Karla IV. a husitské písemnictví
4) Renesanční humanismus v evropské literatuře
5) Renesanční humanismus v českém písemnictví, evropské a české literární baroko
6) Lidová slovesnost a její vliv na české písemnictví
7) Literatura českého národního obrození
8) Romantismus v evropské a české literatuře
9) Úloha májovců v české literatuře 50. až 70.let 19.století (poezie)
10) Ruchovci a lumírovci
11) Počátky realismu v evropské a české literatuře
12) Evropská literatura kritického realismu
13) Česká literatura kritického realismu
14) Evropské divadlo v období klasicismu a osvícenství, česká dramatická tvorba v 19.století
15) Historická beletrie v české a světové literatuře
16) Světová literární moderna
17) Česká literární moderna
18) Generace buřičů
19) Světová poezie a próza mezi dvěma světovými válkami
20) Česká poezie mezi dvěma světovými válkami a v období okupace
21) Česká próza mezi dvěma světovými válkami a v období okupace
22) Obraz boje proti nacismu a fašismu, 2. světová válka ve světové a české próze
23) Básnické vidění moderní doby – vývoj české poezie po roce 1945 do současnosti
24) Světová literatura po roce 1945 (próza a poezie)
Dnes je krásně!Svátek má: